Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2009 z  15. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny