Komisijas Regula (EK) Nr. 622/2009 ( 2009. gada 15. jūlijs ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai