2009 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 622/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti