Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2009 af 15. juli 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager