Komisija/Itālija TITJUR Tiesas spriedums 1980. gada 10. janvārī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku. # Valsts pienākumu neizpilde. # Lieta 267/78.