Vec T-293/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. októbra 2018 – Fakro/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia na trhu so strešnými oknami — Žaloba na nečinnosť — Rozhodnutie odmietajúce ukončiť nečinnosť — Zastavenie konania“)