Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 56/2019 van 29 maart 2019 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/810]