Zadeva C-40/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 20. junija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Hamburg – Nemčija) – Irene Uhden/KLM Royal Dutch Airlines NV