PROJEKT BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2013 - Wprowadzenie ogólne - Ogólne zestawienie dochodów - Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji: - Sekcja 1 : Parlament Europejski - Sekcja 2 : Rada Europejska i Rada - Sekcja 3 : Komisja - Sekcja 4 : Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Sekcja 5 : Trybunał Obrachunkowy - Sekcja 6 : Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny - Sekcja 7 : Komitet Regionów - Sekcja 8 : Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - Sekcja 9 : Europejski Inspektor Ochrony Danych - Sekcja 10 : Europejska Służba Działań Zewnętrznych