Decyzja Komisji (UE) 2020/1236 z dnia 25 sierpnia 2020 r. upoważniająca Niderlandy do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 5745) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)