Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1236 ze dne 25. srpna 2020, kterým se Nizozemsku povoluje prodloužit některé doby stanovené v článcích 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (oznámeno pod číslem C(2020) 5745) (Pouze anglické znění je závazné)