2013/66/UE: Decizia Consiliului din 29 noiembrie 2012 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte, de modificare a anexelor la protocoalele 1 și 2 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte