Kommissionens forordning (EF) nr. 634/2004 af 5. april 2004 om midlertidige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2202/96 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2111/2003 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union