Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 година за актуализиране на Наръчника SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5)$