Komisijas Regula (ES) Nr. 736/2010 ( 2010. gada 13. augusts ), ar ko labo latviešu valodas versiju Regulai (EK) Nr. 1121/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 IV un V sadaļā paredzēto noteikumu piemērošanai atbalsta shēmām lauksaimniekiem