Ģenerāladvokāta Bot viedoklis, sniegti 2009. gada 9.decembrī. # Jasna Detiček pret Maurizio Sgueglia. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Višje Sodišče v Mariboru - Slovénie. # Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - Laulības lietas un vecāku atbildība - Regula (EK) Nr. 2201/2003 - Pagaidu noregulējuma pasākumi attiecībā uz aizgādības tiesībām - Dalībvalstī izpildāms nolēmums - Nelikumīga bērna aizvešana - Cita dalībvalsts - Cita tiesa - Bērna aizgādības piešķiršana otram vecākam - Jurisdikcija - Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība. # Lieta C-403/09 PPU. Detiček TITJUR