Lieta T-531/20: Prasība, kas celta 2020. gada 21. augustā – Wolf Oil/EUIPO – Rolf Lubricants (“ROLF”)