Rådets beslut (EU) 2019/867 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) och om upphävande av beslutet av den 24 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i CCAMLR