Sklep Sveta (EU) 2019/867 z dne 14. maja 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Komisiji za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki (CCAMLR), ter razveljavitvi Sklepa z dne 24. junija 2014 o stališču, ki se zastopa v imenu Unije v CCAMLR