Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/867 zo 14. mája 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Komisii pre zachovanie živých antarktických morských zdrojov (CCAMLR), a o zrušení rozhodnutia z 24. júna 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať v CCAMLR