Padomes Lēmums (ES) 2019/867 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Antarktikas jūras dzīvo resursu saglabāšanas komisijā (CCAMLR), un ar kuru atceļ 2014. gada 24. jūnija Lēmumu par nostāju, kas Savienības vārdā jāpieņem CCAMLR