Odluka Vijeća (EU) 2019/867 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR) te o stavljanju izvan snage Odluke od 24. lipnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru CCAMLR-a