Решение (ЕС) 2019/867 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията за опазване на антарктическите живи морски ресурси (CCAMLR), и за отмяна на Решението от 24 юни 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на CCAMLR