Zadeva T-444/13 P: Pritožba, ki jo je 20. avgusta 2013 vložila Evropska agencija za zdravila (EMA) zoper sodbo, ki jo je 26. junija 2013 izdalo Sodišče za uslužbence v združenih zadevah F-135/11, F-51/12 in F-110/12, BU proti EMA