Věc T-444/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. srpna 2013 Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) proti rozsudku vydanému Soudem pro veřejnou službu dne 26. června 2013 ve spojených věcech F-135/11, F-51/12 a F-110/12, BU v. EMA