Cauza C-543/19: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 octombrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg – Germania) – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG/Hauptzollamt Hamburg [Trimitere preliminară – Uniunea vamală – Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – Articolul 78 – Articolul 236 alineatul (1) – Procedura de import – Revizuirea declarației vamale – Politică comercială – Antidumping – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/82 – Taxă antidumping definitivă – Angajamente de preț – Scutire – Articolul 2 alineatul (1) – Condiție privind prezentarea unei facturi conforme cu angajamentul – Nemenționarea unui element prevăzut în anexa la Regulamentul de punere în aplicare 2015/82]