Asia C-543/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 15.10.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Hamburg – Saksa) – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG v. Hauptzollamt Hamburg (Ennakkoratkaisupyyntö – Tulliunioni – Asetus (ETY) N:o 2913/92 – 78 artikla – 236 artiklan 1 kohta – Tuontimenettely – Tulli-ilmoituksen tarkistaminen – Kauppapolitiikka – Polkumyynnin torjunta – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/82 – Lopullinen polkumyyntitulli – Hintasitoumukset – Vapautus – 2 artiklan 1 kohta – Sitoumuslaskun toimittamista koskeva edellytys – Täytäntöönpanoasetuksen 2015/82 liitteessä mainitun tiedon ilmoittamatta jättäminen)