Sag C-543/19: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. oktober 2020 — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG mod Hauptzollamt Hamburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – toldunion – forordning (EØF) nr. 2913/92 – artikel 78 – artikel 236, stk. 1 – importprocedure – revision af toldangivelse – handelspolitik – antidumping – gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 – endelig antidumpingtold – pristilsagn – fritagelse – artikel 2, stk. 1 – krav om fremlæggelse af tilsagnsfaktura – manglende omtale af et forhold, som er opført i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/82)