Întrebare scrisă E-5019/09 adresată de David Campbell Bannerman (EFD) Comisiei. Directiva privind performanța energetică a clădirilor