Regulamentul (CE) nr. 997/2008 al Comisiei din 14 octombrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume