Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9745 — Sunsuper/Macquarie/PGGM/MAGL) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 64/12