Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnému programu Lotyšska na roky 2009 – 2012