Uredba Komisije (EU) 2015/403 оd 11. ožujka 2015. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu vrsta Ephedra i Yohimbe ( Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) Tekst značajan za EGP