Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Strategie pentru regiunile ultraperiferice: realizări şi perspective {SEC(2007) 1112}