Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Strateġija għall-ibgħad reġjuni: Kisbiet u Prospettivi fil-Ġejjieni {SEG(2007) 1112}