Cauza C-164/09: Acțiune introdusă la 8 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană