C-321/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. február 19-i ítélete (a Landgericht Mannheim – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Karl Schwarz elleni büntetőeljárás (91/439/EGK irányelv — Különböző tagállamok által kiállított vezetői engedélyek birtoklása — Valamely tagállam csatlakozása előtt kiállított vezetői engedély érvényessége — A tartózkodási hely szerinti tagállam által kiállított második vezetői engedély visszavonása — A második, jogosultjának alkalmatlansága miatt később visszavont vezetői engedélyt megelőzően kiállított vezetői engedély elismerése — A vezetői engedély visszavonását kísérő, új vezetői engedély kérelmezésére vonatkozó átmeneti tilalmi idő letelte)