Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 856/2014 av den 4 augusti 2014 om godkännande av en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lammefjordsgulerod (SGB))