Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 856/2014 zo 4. augusta 2014 , ktorým sa schvaľuje nepodstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Lammefjordsgulerod (CHZO)]