2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 856/2014, kuriuo patvirtinamas nereikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [ „Lammefjordsgulerod“ (SGN)]