Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 856/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014 , erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Lammefjordsgulerod (SMM))