Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 856/2014, 4. august 2014 , millega kiidetakse heaks väike muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Lammefjordsgulerod (KGT)]