Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 856/2014 af 4. august 2014 om godkendelse af en mindre ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Lammefjordsgulerod (BGB))