Препоручени годишњи фонд часова у редовном обавезном образовању у Европи