Întrebare scrisă E-4756/09 adresată de Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Comisiei. Accidente la locul de muncă în Grecia