Informatie over de datum van ondertekening en voorlopige toepassing van het protocol tot uitvoering van de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal