Sag C-172/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italien) den 2. april 2010 — Emiliano Orru’ mod Ministero dell’Interno