A Tanács (EU) 8/2001 álláspontja első olvasatban a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, továbbá az 1290/2013/EU és az 1291/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából A Tanács által 2021. március 16-án elfogadott szöveg (EGT-vonatkozású szöveg) 2021/C 146/01