Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 8/2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation — og om reglerne for deltagelse og formidling og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1290/2013 og (EU) nr. 1291/2013 Vedtaget af Rådet den 16. marts 2021 (EØS-relevant tekst) 2021/C 146/01