2018 m. birželio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1118, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios garantijos dydžio sumažinimo ir atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sąlygų